wortalnarzedziowy.pl

Blog tematyczny o budownictwie, wnętrzach, ogrodzie, RTV/AGD i poradnikach.

Budownictwo

Co można postawić na działce rolnej?

Co można postawić na działce rolnej?

Działka rolna to grunt przeznaczony do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej. W związku z tym, na takiej działce można stawiać tylko takie budynki, które są związane z tymi celami. Jednak wiele osób marzy o posiadaniu własnego domu na działce rolniczej, gdzie mogliby odpoczywać od miejskiego zgiełku i cieszyć się naturą. Czy jest to możliwe? Jakie są warunki i ograniczenia prawne dotyczące budowy na działce rolnej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Budowa domu na działce rolnej – czy to możliwe?

Zgodnie z polskim prawem, na działce rolnej można wybudować dom tylko wtedy, gdy jest się rolnikiem i gdy dom ten jest częścią tzw. zabudowy zagrodowej. Zabudowa zagrodowa to zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych, które służą do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zabudowa zagrodowa musi być zlokalizowana w obrębie jednej działki lub kilku sąsiadujących działek, które stanowią całość gospodarstwa. Zabudowa zagrodowa musi być również zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT).

Jeśli nie jest się rolnikiem, to nie można wybudować domu na działce rolnej, chyba że zmieni się jej przeznaczenie na budowlane. Zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną jest możliwa tylko wtedy, gdy jest to zgodne z MPZP lub WZiZT. Zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną wiąże się również z koniecznością zapłaty podatku rolnego i podatku od nieruchomości, a także z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Budowa domku letniskowego na działce rolnej – czy to możliwe?

Na działce rolnej można wybudować domek letniskowy bez zmiany jej przeznaczenia, pod warunkiem, że domek ten spełnia określone wymogi prawne. Domek letniskowy to budynek wolnostojący, który służy do okresowego wypoczynku i nie jest zamieszkiwany na stałe. Domek letniskowy musi mieć powierzchnię użytkową nie większą niż 35 m2 i wysokość nie większą niż 5 m. Domek letniskowy musi być również zgodny z MPZP lub WZiZT.

Budowa domku letniskowego na działce rolnej nie wymaga pozwolenia na budowę, ale musi być zgłoszona do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenie budowy domku letniskowego na działce rolnej powinno zawierać:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • projekt budowlany domku letniskowego,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych i użytkowych domku letniskowego,
  • oświadczenie o zapewnieniu dostępu do drogi publicznej i mediów,
  • oświadczenie o zgodności domku letniskowego z MPZP lub WZiZT.

Zgłoszenie budowy domku letniskowego na działce rolnej powinno być złożone co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem budowy. Jeśli w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia nie zostanie wydane postanowienie o wstrzymaniu budowy lub o cofnięciu zgłoszenia, to można rozpocząć budowę domku letniskowego na działce rolnej.

Budowa altany na działce rolnej – czy to możliwe?

Na działce rolnej można wybudować altanę bez zmiany jej przeznaczenia, pod warunkiem, że altana ta spełnia określone wymogi prawne. Altana to budynek wolnostojący, który służy do rekreacji i nie jest zamieszkiwany na stałe. Altana musi mieć powierzchnię zabudowy nie większą niż 25 m2 i wysokość nie większą niż 5 m. Altana musi być również zgodna z MPZP lub WZiZT.

Budowa altany na działce rolnej nie wymaga pozwolenia na budowę, ale musi być zgłoszona do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenie budowy altany na działce rolnej powinno zawierać:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • projekt budowlany altany,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych i użytkowych altany,
  • oświadczenie o zapewnieniu dostępu do drogi publicznej i mediów,
  • oświadczenie o zgodności altany z MPZP lub WZiZT.

Zgłoszenie budowy altany na działce rolnej powinno być złożone co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem budowy. Jeśli w ciągu 30 dni od złożenia zgłoszenia nie zostanie wydane postanowienie o wstrzymaniu budowy lub o cofnięciu zgłoszenia, to można rozpocząć budowę altany na działce rolnej.

Sprawdź także:

Jak wyrównać teren na działce?

Jak zrobić szambo na działce ROD?

Ile metrów od granicy można postawić garaż blaszany?

Czy można postawić płot przy płocie?

Udostępnij

O autorze

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści z dziedziny budownictwa, wnętrz, ogrodu oraz sprzętów RTV/AGD. Tworzymy kompleksowe poradniki, które wspierają rozwój naszych czytelników w każdym z tych obszarów.