wortalnarzedziowy.pl

Blog tematyczny o budownictwie, wnętrzach, ogrodzie, RTV/AGD i poradnikach.

Budownictwo

Ile metrów od granicy można postawić garaż blaszany?

Ile metrów od granicy można postawić garaż blaszany?

Garaż blaszany to popularny i praktyczny sposób na zabezpieczenie samochodu lub innych przedmiotów przed warunkami atmosferycznymi, kradzieżą lub uszkodzeniem. Garaż blaszany ma wiele zalet, takich jak niska cena, szybki montaż, trwałość, oszczędność miejsca i możliwość personalizacji. Jednak przed zdecydowaniem się na postawienie garażu blaszanego, należy sprawdzić, czy jest to zgodne z prawem i czy nie narusza praw sąsiada. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie: ile metrów od granicy można postawić garaż blaszany?

Sprawdź także:

Co można postawić na działce rolnej?

Zgoda sąsiada a postawienie garażu blaszanego

Drugą kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest to, czy potrzebna jest zgoda sąsiada na postawienie garażu blaszanego. Zgoda sąsiada jest niezbędna, jeśli chcemy postawić garaż na granicy działki lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Bez zgody sąsiada, nie możemy przystąpić do budowy garażu.

Zgoda sąsiada powinna być wyrażona na piśmie i powinna zawierać m.in. dane stron, lokalizację i opis garażu, termin i sposób wykonania prac, podział kosztów i odpowiedzialności. Zgoda sąsiada powinna być podpisana przez obie strony i powinna być dołączona do zgłoszenia budowy garażu.

Zgoda sąsiada nie jest jednak konieczna, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • garaż jest budowany na własnej działce, w odległości co najmniej 2-3 m od granicy działki sąsiada,
  • garaż nie przekracza wysokości 2,2 m,
  • garaż nie narusza praw sąsiada do korzystania z jego działki, np. nie ogranicza dostępu do słońca, wody, powietrza, widoku, drogi, itp.

W takim przypadku, wystarczy poinformować sąsiada o zamiarze budowy garażu i uzyskać jego akceptację.

Prawo budowlane a postawienie garażu blaszanego

Pierwszą kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest to, czy postawienie garażu blaszanego jest zgodne z prawem budowlanym. Prawo budowlane to zbiór przepisów, które regulują kwestie związane z budową, przebudową, remontem, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych. Garaż blaszany jest jednym z takich obiektów, dlatego jego budowa musi być zgodna z prawem budowlanym. Garaż musi także zostać zgłoszony do odpowiednich organów.

Prawo budowlane określa, jakie warunki musi spełniać garaż blaszany, aby był legalny. Garaż blaszany musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki istnieje, lub z warunkami zabudowy, jeśli takie zostały wydane. Warunki zabudowy to decyzja administracyjna, która określa m.in. lokalizację, kształt, wielkość, wysokość, kolor i rodzaj obiektu budowlanego. Warunki zabudowy są wydawane przez organ architektoniczno-budowlany, czyli starostę lub prezydenta miasta, na wniosek inwestora. Warunki zabudowy są wydawane, jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego lub jeśli plan taki nie określa wszystkich parametrów obiektu budowlanego.

Garaż blaszany musi być również zgodny z wymaganiami technicznymi i estetycznymi, które mogą być określone przez przepisy lokalne lub uchwały gminy. Garaż blaszany nie może być szkodliwy dla środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Zgłoszenie budowy garażu blaszanego nie jest jednak konieczne, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • garaż jest budowany na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub gospodarczym,
  • garaż ma wysokość nie większą niż 2,2 m,
  • garaż nie jest budowany w pasie drogowym lub kolejowym,
  • garaż nie jest budowany w strefie ochronnej zabytków lub w strefie ochrony konserwatorskiej,
  • garaż nie jest budowany w obszarze chronionego krajobrazu lub w obszarze Natura 2000.

W takim przypadku, wystarczy poinformować sąsiadów o zamiarze budowy garażu i uzyskać ich zgodę.

Prawa sąsiada a postawienie garażu blaszanego

Trzecią kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest to, czy postawienie garażu blaszanego nie narusza praw sąsiada. Prawa sąsiada to zbiór uprawnień i obowiązków, które wynikają z posiadania nieruchomości sąsiadujących. Prawa sąsiada mają na celu zapewnienie właściwego współżycia i wzajemnego szacunku między właścicielami nieruchomości.

Prawa sąsiada mogą być naruszone przez postawienie garażu blaszanego, jeśli garaż:

  • przekracza granicę działki sąsiada,
  • ogranicza prawo sąsiada do korzystania z jego działki, np. blokuje dostęp do słońca, wody, powietrza, widoku, drogi, itp.,

Udostępnij

O autorze

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści z dziedziny budownictwa, wnętrz, ogrodu oraz sprzętów RTV/AGD. Tworzymy kompleksowe poradniki, które wspierają rozwój naszych czytelników w każdym z tych obszarów.