wortalnarzedziowy.pl

Blog tematyczny o budownictwie, wnętrzach, ogrodzie, RTV/AGD i poradnikach.

Budownictwo

Czy można postawić płot przy płocie?

Czy można postawić płot przy płocie?

Wiele osób, które chcą zabezpieczyć swoją posesję przed niepożądanymi gośćmi, zastanawia się, czy może postawić swój płot przy płocie sąsiada. Czy jest to dozwolone prawem? Czy nie narusza to praw sąsiada? Czy trzeba uzyskać jego zgodę? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Sprawdź także:

Co można postawić na działce rolnej?

Prawo budowlane a postawienie płotu przy płocie

Pierwszą kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest to, czy postawienie płotu przy płocie sąsiada jest zgodne z prawem budowlanym. Prawo budowlane to zbiór przepisów, które regulują kwestie związane z budową, przebudową, remontem, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych. Płot jest jednym z takich obiektów, dlatego jego budowa musi być zgodna z prawem budowlanym.

Zgłoszenie budowy płotu nie jest jednak konieczne, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • płot jest budowany na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub gospodarczym,
 • płot ma wysokość nie większą niż 2,2 m,
 • płot nie jest budowany w pasie drogowym lub kolejowym,
 • płot nie jest budowany w strefie ochronnej zabytków lub w strefie ochrony konserwatorskiej,
 • płot nie jest budowany w obszarze chronionego krajobrazu lub w obszarze Natura 2000.

Prawo budowlane określa, jakie warunki musi spełniać płot, aby był legalny. Płot musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki istnieje, lub z warunkami zabudowy, jeśli takie zostały wydane. Płot musi być również zgodny z wymaganiami technicznymi i estetycznymi, które mogą być określone przez przepisy lokalne lub uchwały gminy. Płot nie może być szkodliwy dla środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Prawo budowlane wymaga również, aby budowa płotu była zgłoszona do właściwego organu, czyli starosty lub prezydenta miasta. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. dane inwestora, lokalizację i opis obiektu, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, projekt budowlany i oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych. Zgłoszenie powinno być złożone na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem budowy. Jeśli organ nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni, można przystąpić do budowy płotu.

W takim przypadku, wystarczy poinformować sąsiadów o zamiarze budowy płotu i uzyskać ich zgodę.

Zgoda sąsiada a postawienie płotu przy płocie

Drugą kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest to, czy potrzebna jest zgoda sąsiada na postawienie płotu przy płocie. Zgoda sąsiada jest niezbędna, jeśli chcemy postawić płot na granicy działki lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Bez zgody sąsiada, nie możemy przystąpić do budowy płotu.

Zgoda sąsiada powinna być wyrażona na piśmie i powinna zawierać m.in. dane stron, lokalizację i opis płotu, termin i sposób wykonania prac, podział kosztów i odpowiedzialności. Zgoda sąsiada powinna być podpisana przez obie strony i powinna być dołączona do zgłoszenia budowy płotu.

Zgoda sąsiada nie jest jednak konieczna, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • płot jest budowany na własnej działce, w odległości co najmniej 0,5 m od granicy działki sąsiada,
 • płot nie przekracza wysokości 2,2 m,
 • płot nie narusza praw sąsiada do korzystania z jego działki, np. nie ogranicza dostępu do słońca, wody, powietrza, widoku, drogi, itp.

W takim przypadku, wystarczy poinformować sąsiada o zamiarze budowy płotu i uzyskać jego akceptację.

Prawa sąsiada a postawienie płotu przy płocie

Trzecią kwestią, którą należy rozstrzygnąć, jest to, czy postawienie płotu przy płocie nie narusza praw sąsiada. Prawa sąsiada to zbiór uprawnień i obowiązków, które wynikają z posiadania nieruchomości sąsiadujących. Prawa sąsiada mają na celu zapewnienie właściwego współżycia i wzajemnego szacunku między właścicielami nieruchomości.

Prawa sąsiada mogą być naruszone przez postawienie płotu przy płocie, jeśli płot:

 • przekracza granicę działki sąsiada,
 • ogranicza prawo sąsiada do korzystania z jego działki, np. blokuje dostęp do słońca, wody, powietrza, widoku, drogi, itp.,
 • szkodzi środowisku, zdrowiu, bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu,
 • narusza prawo do prywatności sąsiada, np. umożliwia podglądanie, podsłuchiwanie, itp.,
 • szkodzi estetyce i wartości nieruchomości sąsiada, np. jest nieestetyczny, niepasujący, hałaśliwy, itp.

Jeśli płot narusza prawa sąsiada, sąsiad może żądać usunięcia lub zmiany płotu, zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, lub wniesienia sprawy do sądu.

Udostępnij

O autorze

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści z dziedziny budownictwa, wnętrz, ogrodu oraz sprzętów RTV/AGD. Tworzymy kompleksowe poradniki, które wspierają rozwój naszych czytelników w każdym z tych obszarów.