Wybierz dział
Narzędzia akumulatorowe Elektronarzędzia Narzedzia ręczne Narzedzia ogrodowe Narzędzia budowlane Narzędzia dla majsterkowiczów Narzędzia samochodowe Narzędzia pomiarowe Narzędzia pneumatyczne Narzędzia dla instalatorów BHP Akcesoria Agragaty prądotwórcze
Menu narzędzia-elektonarzędzia

Skalkuluj
koszty

i oszczędzaj
na windykacji

Elektroniczny kalkulator
to proste narzędzie do obliczania
kosztów odzyskania długu.


Pragma Inkaso edukuje rynek w zakresie zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Z początkiem roku Spółka udostępniła darmowy elektroniczny kalkulator kosztów windykacji. Proste w obsłudze narzędzie pozwala szybko skalkulować koszt działań windykacyjnych prowadzonych na własną rękę. Autorzy oprogramowania podpowiadają jak zminimalizować ponoszone koszty prowadząc firmę usługową lub produkcyjną związaną z branżą budowlaną.

Sprawdź ile Cię to naprawdę kosztuje

Danuta Czapeczko dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Pragma Inkaso SA. Niewielkie firmy instalatorskie, biura projektowe, podwykonawcy, producenci narzędzi nie posiadają wyspecjalizowanych działów windykacji. Zwykle też nie korzystają ze wsparcia firm windykacyjnych. W momencie powstania zatorów przedsiębiorcy ci samodzielnie podejmują szereg działań, aby odzyskać pieniądze. Większość rozpoczyna od telefonów, czasem wizyt u dłużnika. Mniej popularną praktyką jest wysyłka wezwań do zapłaty. Właściciele firm przyznają, że mała skuteczność tych działań wynika z faktu, iż występują z pozycji proszącej, a inwestorzy spychają ich roszczenia jako mało istotne w szeregu wszystkich zobowiązań. W konsekwencji gros spraw kończy się wniesieniem pozwu do sądu. Niemniej każda z wspomnianych czynności, nawet wykonywana dorywczo, wiąże się z kosztami.
- Z naszego doświadczenia wynika, że większość przedsiębiorców zlecających windykację, wcześniej przez wiele tygodni, nawet miesięcy bez skutku próbowało własnymi siłami odzyskać należność i poniosło związane z tym koszty. Tymczasem, gdyby przedsiębiorcy zdecydowali się zlecić windykację profesjonalistom ponieśliby koszty w zależności od skutku, co więcej mogliby nimi obciążyć dłużnika – przekonuje Danuta Czapeczko dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Pragma Inkaso SA.
Zgodnie z różnymi szacunkami ekspertów straty wynikające z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów, bez względu na branże, stanowią blisko 8 proc. wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Kalkulator pozwala oszacować podstawowe koszty administracyjne, pracownicze i techniczne obsługi długu.

Jak to działa?

Pragma Inkaso - kalkulator kosztów windykacji Wprowadzając w odpowiednie pola dane o nominale długu, liczbie wykonanych telefonów, wyjazdów i wysłanych do dłużnika monitów oraz konsultacji prawniczych otrzymujemy przybliżony koszt obsługi długu na etapie polubownym i sądowym. W przypadku windykacji sądowej kalkulator pozwala precyzyjnie obliczyć koszty sumując wysokość wpisu sądowego i koszty zastępstwa procesowego, określone ściśle w zależności od wartości przedmiotu sporu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Przykładowo z kalkulacji za pomocą narzędzia udostępnionego przez Pragma Inkaso dla długu o nominale 60 tyś zł (zakładając, że pracownik oddelegowany do windykacji pobierający wynagrodzenie wysokości 3 tys. zł wykona 7 telefonów do dłużnika, wyśle 2 wezwania do zapłaty i złoży 3 wizyty w siedzibie dłużnika oddalonej o 60 km od firmy i skorzysta z dwóch konsultacji z prawnikiem) wynika, że firma poniosła koszt 682 zł, a wspomniane działania pochłonęły co najmniej 12 roboczych godzin i 34 min. W przypadku, gdy działania polubowne nie odniosą skutku i przedsiębiorca skieruje wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty, a wiadomo, że w większości wypadków tak właśnie jest, czas windykacji wydłuży się o co najmniej godzinę, a koszty wzrosną już do 7 301 zł. Warto też podkreślić, że koszty te dotyczą windykacji tylko jednego dłużnika.

Kalkulator jest optymistyczny

Autorzy oprogramowania podkreślają jednak, że kalkulator uwzględnia tylko podstawowe koszty. Do tych wartości przedsiębiorcy powinni doliczyć koszt wyłączenia z obrotu znacznych sum, które kredytują działalność dłużnika. Przedsiębiorcy bezskutecznie oczekujący zapłaty należności nierzadko ponoszą koszty kredytu obrotowego. Marża, procent, odsetki to niebagatelne sumy, które stanowią dodatkowy koszt fiaska windykacji polubownej. To samo dotyczy czasu. Dane, które wynikają z kalkulatora dotyczą wyłącznie aktywnych roboczogodzin. Do tego dochodzi jeszcze czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich procedur. Z praktyki kancelarii prawnej Pragma Inkaso wynika, że czas sądowego dochodzenia roszczeń w naszym kraju wynosi średnio dwa lata.

Jak oszczędzać na windykacji?

Kalkulator oblicza koszty windykacji prowadzonej na własną rękę, które przedsiębiorcy ponoszą bez względu na efekt działań. Firmy windykacyjne pobierają wynagrodzenie za sukces więc przedsiębiorcy, ponoszą koszty tylko wówczas, gdy gotówkę rzeczywiście uda się odzyskać. Pozostali inwestują w odzyskanie długu własne zasoby i czas, bez względu na skutek. Autorzy oprogramowania podkreślają, że największym błędem popełnianym przez wierzycieli jest zwlekanie z egzekwowaniem należności. Największe szanse odzyskania długu są w przypadku wierzytelności o niewielkim stopniu przeterminowania, poniżej 3 miesięcy.
– Przy wysokich nominałach długów koszty sądowe mogą być rzeczywiście dużym obciążeniem. Pamiętajmy, że wpis sądowy i koszty zastępstwa procesowego przedsiębiorcy muszą ponieść najczęściej wtedy, kiedy już mają kłopoty finansowe spowodowane bezskutecznym oczekiwaniem na zapłatę przez klientów. Firma windykacyjna może zaproponować kredytowanie tych kosztów lub windykację z zaliczkowym finansowaniem przyszłych spłat od dłużnika. Większość podejmie się też odzyskania kosztów własnej prowizji od dłużnika bo taką możliwość stwarza ustawa o terminach zapłaty - dodaje Danuta Czapeczko.


Kalkulator jest dostępny na stronie www.oszczedzajnawindykacji.pl