Porady eksperta - zrób to sam
Wybierz dział
Narzędzia akumulatorowe Elektronarzędzia Narzedzia ręczne Narzedzia ogrodowe Narzędzia budowlane Narzędzia dla majsterkowiczów Narzędzia samochodowe Narzędzia pomiarowe Narzędzia pneumatyczne Narzędzia dla instalatorów BHP Akcesoria Agragaty prądotwórcze
Menu narzędzia-elektonarzędzia
Multimetry cyfrowe Fluke

Multimetry cyfrowe
Fluke


Jak dopasować najlepszy multimetr cyfrowy
do wykonywanych prac?


Wybór odpowiedniego multimetru cyfrowego (DMM) wymaga analizy jego potencjalnych zastosowań. Należy ocenić podstawowe potrzeby w zakresie rodzaju pomiarów oraz charakteru wykonywanej pracy, a następnie zapoznać się ze specjalistycznymi funkcjami i zaletami, jakie posiada wiele naszych multimetrów cyfrowych. Warto przy tym zastanowić się, czy wystarczy nam multimetr do wykonywania pomiarów podstawowych czy też widzimy potrzebę korzystania z bardziej zaawansowanych opcji diagnostycznych, dostępnych w naszych przyrządach.

Multimetry cyfrowe Fluke
Wybierając miernik należy zwrócić uwagę na:

• Środowisko pracy (poziomy napięcia, typ sprzętu, rodzaj wykonywanych pomiarów, zastosowania urządzeń)
• Funkcje specjalne (pojemność, częstotliwość, temperatura, bezdotykowe wykrywanie napięcia, tryb pomiaru niskiej impedancji, rejestrowanie wartości min./maks., rejestracja danych, graficzna prezentacja przebiegów)
• Rozdzielczość i dokładność (rozdzielczość o wartości 6, 20 lub 50 tys. jednostek).

Zwiększona częstość występowania oraz amplitudy nieustalonych stanów przepięciowych w funkcjonujących dziś systemach zasilania były powodem opracowania bardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa dla mierników wielkości elektrycznych. Stany nieustalone przemieszczające się w obwodach zasilających (przewody sieciowe, linie zasilające lub obwody odgałęzione) mogą wywołać sekwencję zdarzeń powodujących poważne obrażenia. Przyrządy pomiarowe muszą być projektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom pracującym w środowisku wysokich napięć i natężeń prądu.

Wybór właściwego multimetru cyfrowego zależy od rodzaju wykonywanej pracy i potrzeb z tym związanych:

1) Technik utrzymania systemów przemysłowych - rejestracja przebiegów: do bezobsługowego monitorowania sygnałów w funkcji czasu celem wykrycia sporadycznych problemów
– rekomendowany FLUKE 289 FlukeView Forms — zestaw combo, CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

2) Specjalista ds. urządzeń energoelektronicznych - praca z regulatorami obrotów silników: wykonywanie dokładnych pomiarów napięcia, natężenia oraz częstotliwości na wyjściu regulatora – na samym regulatorze lub na zaciskach silnika
- rekomendowany FLUKE 289 FlukeView Forms — zestaw combo, CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

3) Inżynier systemów przemysłowych - testowanie uzwojeń silników oraz rezystancji złączy: umożliwia testowanie rezystancji do 50 omów z rozdzielczością jednego milioma (0,001 oma)
- rekomendowany FLUKE 289 FlukeView Forms — zestaw combo, CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

4) Technik/inżynier obsługi urządzeń elektronicznych, technik urządzeń elektrycznych oraz aparatury pomiarowej - rejestracja: do bezobsługowego monitoringu sygnałów w funkcji czasu oraz określania wydajności urządzeń
– rekomendowany Fluke 287, CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

5) Technik urządzeń elektrycznych oraz aparatury pomiarowej - min.-maks.-śred: funkcja monitorowania sygnałów. Przydatna w przypadku konieczności wygładzania zaszumionych sygnałów, procentowego określania czasu pracy obwodu oraz określania ogólnego poziomu niestabilności monitorowanego sygnału
– rekomendowany Fluke 287, CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

6) Główny elektryk, specjalista ds. maszyn elektrycznych - praca z regulatorami prędkości: wykonywanie dokładnych pomiarów napięcia, prądu oraz częstotliwości po wyjściowej stronie regulatora, na samym regulatorze lub na złączach silnika
– rekomendowany zestaw Fluke 87V/E2 dla inżynierów przemysłowych, KAT. III 1000 V, KAT. IV 600 V

7) Specjalista ds. maszyn elektrycznych, elektryk konserwujący systemy przemysłowe - wyszukiwanie i usuwanie awarii w systemach przemysłowych: precyzja i dokładność przyrządów pozwalają rozwiązywać problemy związane ze sterownikami silników, automatyką przemysłową, przesyłem energii oraz urządzeniami elektromechanicznymi
– rekomendowany zestaw Fluke 87V/E2 dla inżynierów przemysłowych, KAT. III 1000 V, KAT. IV 600 V

8) Elektryk obsługujący obiekty handlowe, zastosowanie w przemyśle lekkim - konserwacja oraz wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w sieciach elektrycznych: szeroka gama zastosowań przy rozwiązywaniu problemów, montażuoraz konserwacji sieci elektrycznych w obiektach handlowych iprzemysłowych
– rekomendowany zestaw combo Fluke 179/1AC-II, KAT. III 1000 V, KAT. IV 600 V

9) Elektryk – konserwator budynków mieszkalnych, wykonawca robót elektrycznych - konserwacja i rozwiązywanie problemów z sieciami elektrycznymi: gdy konieczne jest wykrycie napięć szczątkowych lub obwodów pod napięciem, przez wykonaniem pomiaru oraz przy testowaniu ciągłości obwodu, połączeń lub podstawowych testów okablowania
– rekomendowany zestaw combo Fluke 117/322, KAT. III, 600 V

10) Monter/technik zajmujący się układami HVAC, inżynier pracujący na budowie - konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych: konserwacja, instalacja oraz rozwiązywanie problemów z niskonapięciowymi urządzeniami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, pracującymi w budynkach mieszkalnych
– rekomendowany Fluke 116, KAT. III, 600 V

11) Pomiary sieci dystrybucji energii w terenie, grupy serwisowe liczników energii elektrycznej, stałe instalacje elektryczne - testy wewnątrzbudynkowych liczników energii elektrycznej, w tym: ustawianie i ponowne włączanie liczników, testowanie kondensatorów, wykrywanie napięcia oraz testy ciągłości obwodów, poprawności połączeń lub podstawowych testów okablowania
– rekomendowany Fluke 113, KAT. IV 1000 V, KAT. III 600 Vmat. Fluke