Aktualności Wortal Narzędziowy
Wybierz dział
Narzędzia akumulatorowe Elektronarzędzia Narzedzia ręczne Narzedzia ogrodowe Narzędzia budowlane Narzędzia dla majsterkowiczów Narzędzia samochodowe Narzędzia pomiarowe Narzędzia pneumatyczne Narzędzia dla instalatorów Narzędzia do drewna Akcesoria


  1. Ostatnio dodane informacje - narzędzia elektronarzędzia
Menu narzędzia-elektonarzędzia
KRAUSE | Kontrola drabin i rusztowań


KRAUSE

Obowiązkowe kontrole drabin,
rusztowań oraz szkolenia
dla użytkowników

Sprawdzasz?
Sprawdzamy z Tobą.


Drabiny, pomosty i rusztowania to tylko niektóre z urządzeń gwarantujących wygodny dostęp do miejsc pracy położonych na wysokości. Niezależnie od tego, jak i gdzie są stosowane, ich główną rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom z nich korzystającym. Jak je zagwarantować? Dbając zarówno o odpowiedni stan techniczny urządzeń, jak i wiedzę oraz świadomość użytkowników - tak robi firma KRAUSE.

KRAUSE | Kontrola drabin i rusztowań Liczne akty prawne[1] przewidują dla pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom sprzętu, maszyn i narzędzi, które przez cały okres swojego użytkowania spełniają określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa. To poważne zobowiązanie, zarówno ze względu na przepisy, jak i poczucie odpowiedzialności za osoby, z którymi się pracuje – szczególnie ważne tam, gdzie grozi im bezpośrednie niebezpieczeństwo związane np. z pracą na wysokości.

– Współpracując z naszymi Klientami, przykładamy wagę nie tylko do wypełnienia obowiązków nakładanych przez przepisy prawa, ale staramy się także przekazywać i utrwalać dobre nawyki związane z bezpieczeństwem pracy – mówi Marek Banach, ekspert z firmy KRAUSE. – W przypadku drabin i konstrukcji specjalnych zwracamy szczególną uwagę na przekazanie wiedzy dotyczącej ich właściwego stosowania – tu bezpieczeństwo użytkownika zależy od wielu czynników, np. odpowiedniego przygotowania podłoża, na którym drabina zostanie ustawiona. W przypadku drabin pionowych montowanych na stałe szczególną uwagę zwracamy na trwałość systemu mocowania i organizację przestrzeni wokół nich[2]. W przypadku ewakuacji nie ma czasu na przestawianie palet czy innych przedmiotów blokujących przejście – dodaje.

Prowadząc kontrole systemów drabin, rusztowań i konstrukcji specjalnych, zespoły serwisowe KRAUSE badają wszystkie najważniejsze obszary eksploatacyjne i użytkowe. Serwisanci przywiązują wielką wagę do stanu technicznego kontrolowanych systemów: bada się stopień zużycia wszystkich elementów systemu, poprawność funkcjonowania elementów ruchomych, czystość powierzchni roboczych, stabilność konstrukcji. Z drugiej strony kontroli podlega również ogólnie pojęte otoczenie robocze, na które składają się powierzchnie, na których ustawia się i użytkuje konstrukcje KRAUSE, miejsca przechowywania akcesoriów dodatkowych czy drogi wejścia i zejścia w przypadku systemów drabin pionowych. W przypadku korzystania z systemów rusztowań do pracy na wysokości, eksperci KRAUSE zwracają szczególną uwagę na odpowiednie warunki atmosferyczne, podczas których zabrania się ich montażu oraz demontażu[3].

KRAUSE | Kontrola drabin i rusztowań

Firma KRAUSE w ramach oferowanego pakietu serwisowego zapewnia swoim klientom dostęp do najwyższej klasy specjalistów od drabin, rusztowań i konstrukcji specjalnych oraz dostarcza wszystkie niezbędne materiały, które potrzebne będą w razie ewentualnej kontroli (m.in. arkusze kontrolne i naklejki kontrolne, potwierdzające wykonanie przeglądu). Uzupełnieniem pakietu serwisowego są kompleksowe szkolenia dla użytkowników, w czasie których poznają oni specyfikę produktów oraz dobre praktyki związane z bezpieczeństwem i codzienną organizacją pracy.

– W czasie szkoleń zawsze podkreślamy, jak istotne są stale utrwalane dobre nawyki dotyczące pracy z wykorzystaniem konstrukcji KRAUSE, dlatego doradzamy naszym Klientom wdrażanie stałych programów szkoleń dla pracowników oraz prowadzenie corocznych, kompleksowych kontroli stanu technicznego konstrukcji – mówi ekspert KRAUSE i dodaje: – W kwestii bezpieczeństwa nie uznajemy kompromisów i takie samo podejście wpajamy użytkownikom naszych systemów.mat. Krause

KRAUSE | Kontrola drabin i rusztowań [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2003 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U. Nr 178 Poz. 1745

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z póź. zmianami)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Nr 75 Poz. 690 – rozporządzenie to ma nadrzędne znaczenie w szczególności drabin pionowych

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. Nr 118 Poz.1263 z późń zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U Nr 47 Poz.401 – zawiera szczegółowe informacje dot. budowy i użytkowania rusztowań